South Sudan

GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Trkiye
Flag
Güney Sudan’ın Tarihçesi

Afrika’daki Avrupa yağmasına kadar bölgede şimdi Güney Sudan olarak bilinen bir devlet mevcut değildi. Bölge küçük, orta büyüklükte ve büyük topluluklardan oluşur, bunlar izafi bir uyum içerisinde varlıklarını sürdürdü (dirlik içerisinde). Bugüne kadar yerli halklar ve toprakları büyük ölçüde değişmemiştir.

 

Bu huzurlu varoluş ticari mallar ve pazarlar arayan Avrupalı işgalciler tarafından bozuldu. Güney Sudan köle, altın, fildişi ve kereste gibi ticari malların ana kaynağı oldu. Böylece muazzam insani kaynaklar başta olmak üzere birçok kaynak nesiller boyu yağmalandı.

 


Dr. John Garang

 

Modern Güney Sudan Britanya-Mısır ortak egemenliğinde (1898-1955), Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü esnasında ortaya çıktı. Britanya ve Mısır, farklı idari antlaşmalar ile Sudan’ın kuzeyini ve güneyini işgal etmek için ortaklaşa hareket etti. Mehdi’nin ordusunun 1898’deki Omdurman muharebesindeki mağlubiyeti ile, Kuzey Sudanlılar yeni Britanya-Mısır rejimini kabul ettiler. Ne var ki, Güney Sudanlılar rejimi ret edip özgürlükleri için savaşmaya devam ettiler.

 

Bu özgürlük mücadelesi, Sudan 1956 yılında özgürlüğünü elde ettiğinde bile yıllarca devam etti. Ne yazık ki, geçen 56 yılın 37si büyük iç savaşlar ile boşa harcandı; ilki 1955-1972, ikicisi 1983-2005 kadar süren mücadeleler Kapsamlı Barış Antlaşmasının (=Comprehensive Peace Agreement (CPA)) imzalanmasıyla sona erdi. CPA’nın şartlarının yerine getirilmesi doğrultusunda, Güney Sudanlılar Ocak 2011 referandumunda mutlak özgürlükleri için oy verdi. Güney Sudan 9 Temmuz 2011’de bağımsız bir devlet olarak deklare edildi.


Kaynak: Government of the Republic of South Sudan